Očkování do Keni

Na těchto stránkách naleznete přehled povinných, doporučených a dalších možných očkování do Keni a také další zdravotní tipy a upozornění.

Povinná očkování do Keni

Žádné očkování není povinné, do Keni vás pustí i bez jakéhokoliv očkování!

Doporučená očkování do Keni

Žlutá zimnice

Při přímém letu z Evropy do Keni není toto očkování vyžadováno. Je pouze doporučené. Záznam v Mezinárodním očkovacím průkazu je platný od 10. dne po očkování s ochranou celoživotně. Jedná se však o velmi těžkou chorobu, proto je zodpovědné toto očkování podstoupit.

Očkování by mělo být provedeno nejméně 10 dnů před odjezdem do cílové oblasti. Základní očkování proti žluté zimnici tvoří jedna dávka vakcíny. Je možné ji očkovat od devíti měsíců věku.

Dlouhou dobu se uvádělo, že jedna dávka očkovací látky vydrží 10 let a po deseti letech je třeba provést přeočkování další dávkou vakcíny. Ovšem podle posledních mezinárodních zdravotnických předpisů je už i jedna dávka nejnovějších vakcín proti žluté zimnici účinná po celý zbytek života. Přeočkování druhou dávkou po 10 nebo více letech by již nemělo být vyžadováno.

Nezapomeňte si od lékaře, který provede aplikaci vakcíny, nechat zapsat záznam do mezinárodního očkovacího průkazu.

Jediné povinné očkování do Ugandy je proti žluté zimnici

Další doporučená očkování pro zájezd do Keni jsou žloutenka (hepatitida) typu A a B a také břišní tyfus. 

Žloutenka (hepatitida) A a B

Oba dva typy žloutenky A i B jsou virového původu a postihují především játra. Onemocnění  hepatitidou A se šíří nejvíce orální cestou, znečistěnýma rukama, kontaminovanou vodou, kostkami ledu, zeleninou a dalšími potravinami. Označuje se jako infekční žloutenka nebo takzvaná „nemoc špinavých rukou“ a riziko nákazy je v rozvojových zemích poměrně vysoké.

Žloutenka typu B se přenáší krví nebo jinými tělními tekutinami nakažené osoby (podobně jako HIV) a riziko přenosu je tak v případně zodpovědného chování menší. Onemocnění však bývá těžší a rekonvalescence delší než v případě žloutenky typu A.

Očkování proti žloutence typu A by pro cestovatele do rozvojových zemí, a tedy i Keni, mělo být pravidlem. 

Žloutenka typu A je neživá vakcína, takže ji lze podat současně s vakcínou proti žluté zimnici.

Existují kombinované vakcíny chránící proti oběma typům žloutenky A+B. Pozor, takové kombinované očkování proti žloutence A+B je třeba opakovat pro zajištění dlouhodobé ochrany. Kontaktujte svého lékaře, ideálně dva měsíce před plánovaným odjezdem.

Vzhledem k dlouhé inkubační době žloutenky typu B je možné si zajít na očkování až po návratu z kratšího pobytu v Keni, pokud to nestihnete před odjezdem. Před tím, než by případně nemoc vypukla, vám i takové dodatečné očkování poskytne určitou ochranu.

Břišní tyfus

Očkování proti břišnímu tyfu je doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu. Význam má především v případě pobytu ve volné přírodě v oblastech s výskytem břišního tyfu.

Očkování se provádí podáním jedné injekční dávky nebo třemi perorálními dávkami minimálně dva týdny před cestou.

Očkuje se vakcína s působností po dobu tří let, je možné ji aplikovat už od dvou let větu dítěte.

Další očkování do Keni

Meningoková meningitida

Pokud navštívíte centrum cestovní medicíny, pak vám možná doporučí pro cestu do Keni (především delší pobyty) i očkování proti meningokokové meningitidě.

Očkování se doporučuje cestovatelům plánujícím dlouhodobý nebo pracovní pobyt v „africkém meningitidovém pásmu“ severní Savany, tedy severozápadní části Keni.

Očkování Uganda - africké meningitidové pásmoAfrické meningitidové pásmo

Očkování se provádí jednou dávkou vakcíny nejpozději 14 dní před plánovanou cestou.

Vzteklina

Očkování proti vzteklině je doporučeno především při pobytu v odlehlejších oblastech nebo na venkově, při plánovaných výletech na kole nebo do jeskyní a při dlouhodobějších pobytech, při kterých je větší riziko nežádoucího kontaktu s nakaženými zvířaty.

Základní očkování se provádí třemi dávkami aplikovanými během jednoho měsíce. Doporučuje se aplikovat minimálně 14 dní před cestou. První přeočkování je zhruba po roce, další jen v případě potřeby každých 5 let.

V případě pokousání nakaženým zvířetem je doporučuje dodatečné posilující přeočkování.

Cholera

V roce 1991 vydala Světová zdravotnická organizace rezoluci, že certifikát o očkování proti choleře nemá být dále požadováno v žádné zemi. I když se cholera stále vyskytuje v některých oblastech Keni, její riziko pro cestovatele bývá zpravidla velmi nízké a očkování se doporučuje jen osobám ve zdravotních jednotkách a záchranářům pracujícím v endemických oblastech.

Očkování proti choleře má pro vás význam především v těch případech, kdy cestujete do Keni na vlastní pěst a nemáte zajištěno od cestovní agentury kvalitní stravování a nápoje a spoléháte na místní levnější zdroje.

Nemoc se přenáší infikovanou vodou, jídlem, stolicí nebo zvratky nemocného. Nejlepší ochranou je vyhnout se kontaminované vodě a potravinám. Doporučuje se pít pouze balenou vodu, horké nápoje, tepelně upravené potraviny a vlastnoručně loupané ovoce a zeleninu.

Očkování proti choleře se provádí dvěma dávkami v rozestupu 1 – 6 týdnů zhruba 14 dní před cestou. Poskytuje ochranu na 6 měsíců až 2 roky.

Další doporučení

Pravidelná očkování

Zkontrolujte si platnost pravidelných povinných očkování v ČR (tetanuszáškrtspalničkypříušnice atd.). V případě potřeby Vám poradí lékař nějakého centra očkování a cestovní medicíny, která očkování je potřeba obnovit.

Kapénkové infekce

Cestujete-li hodně letadlem, lodí, autobusem nebo jinými prostředky hromadné přepravy, zvažte očkování proti meningokokovým a pneumokokovým nákazám a proti chřipce. Tyto nemoci se přenáší vzduchem a vyskytují se celosvětově, některé celoročně a jiné sezónně.

Žaludeční problémy

Dalším zdravotním rizikem v Keni jsou žaludeční problémy a průjem. Vodu pijte buď balenou nebo převařenou. Ovoce a zeleninu vždy důkladně omyjte. Vybírejte si kvalitní restaurace a ujistěte se, že je jídlo čerstvé a maso a ryby důkladně uvařené. Pozor také na mléko prodávané na ulici, je nepasterizované, před konzumací ho tedy musíte převařit.

Malárie

Malárie se v Keni vyskytuje endemicky (v některých oblastech přetrvává bez přísunu zvenčí). Rozhodnutí ohledně druhu a způsobu antimalarické ochrany patří plně do kompetence odborníků na cestovní medicínu – závisí např. na přesné oblasti pobytu, ročním období, délce pobytu, aktuální klimatické situaci, plánovaných aktivitách a výletech a základním zdravotním stavu cestovatele. 

V každém případě se doporučuje užívat fyzickou bariéru proti komárům, velký přínos má dlouhé oblečení ve dne a moskytiéra v noci. Dále je vhodné používat repelenty. Vždy je vhodné kombinovat repelent na oblečení s obsahem permetrinu a repelent přímo na tělo s obsahem DEET nebo icaridinu (v koncentraci 25–50% – vyšší obsah může dráždit pokožku).

Lze také doporučit brát vitamín B-komplex jako odpuzovač komárů.

Objeví-li se po 7 dnech v malarické oblasti příznaky podobné chřipce – horečka, bolest hlavy a kloubů, slabost, obecná malátnost – je třeba vyhledat lékařskou pomoc. Nechte se na nejbližší klinice otestovat na malárii, případná léčba vám uleví během 2-3 dní. Malárie je vážným rizikem pro těhotné ženy, ty by měly zvážit, zda do Keni vůbec cestovat.

HIV/AIDS

Velkým problémem nejen v Keni, ale i mnoha dalších afrických zemí, je onemocnění HIV/AIDS. Nakaženo je několik procent obyvatel mezi 15-49 lety. Není se třeba bát kontaktu s místními jako jsou podání ruky nebo sdílení lahve s vodou, nákaza se přenáší pouze kontaktem s čerstvou krví. V případě pohlavního styku vždy použijte vlastní kondom.

Zdravotnická zařízení

Zdravotnictví je v Keni na mnohem nižší úrovni než v Evropě, to se týká především státních zařízení, kde mohou být místní zaměstnanci pracující za minimální mzdy k pacientům docela lhostejní. V případě potřeby zvolte nějakou soukromou kliniku.

Léky si raději přivezte vlastní, ne všude jsou dostupné.

Doprava a úrazy

Keňa je stejně jako většina afrických zemí plná rizik v Evropě neznámých, jako je malárie nebo nebezpečná divoká zvířata. Ovšem pro připraveného a obezřetného cestovatele je největším rizikem úraz způsobený dopravní nehodou. Pokud řídíte sami, věnujte řízení dostatečnou pozornost a předvídejte nepředvítalené. Pokud máte místního řidiče, nebojte se mu sdělit svůj názor, pokud se vám bude zdát jeho styl jízdy nebezpečný.

V naší cestovní kanceláři věnujeme bezpečnosti našich zákazníků velkou pozornost a instruujeme v tomto smyslu i naše řidiče a průvodce.

Covid

Všechny potřebné informace zde: https://www.mzv.cz/nairobi/cz/viza_a_konzularni_informace/nazev_kena_aktualni_podminky_vstupu_do.html

Pokud se budete řídit předešlými pokyny, pak už zbývá jen zažádat o vízum, sbalit kufr a můžete vyrazit do národních parků Keni, safari nebo si můžete vyšlápnout na Mount Kenya.

Zdroje informací

https://www.ockovani-zahranici.cz/clanek/ockovani-do-keni_9

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/kena