Národní rezervace Masai Mara

Všeobecné informace o rezervaci Masai Mara

Národní park Masai Mara (přesněji řečeno národní rezervace Masai Mara) je jedním z nejznámějších parků v celé Africe. Travnaté pláně a pravidelné srážky podporují obrovskou populaci býložravců, což zase přitahuje mnoho predátorů. Všechny tři „velké kočky“ jsou zde relativně snadno k vidění. A každoroční migrace pakoňů procházející parkem je jednou z nejúžasnějších safari podívaných na světě.

Scenérii Masai Mara dominují savanové louky, ale tyto rozlehlé pláně jsou občas narušeny akátovými a lužními a skalnatými kopci. Masajské slovo „Mara“, což znamená skvrnité, odkazuje právě na tyto „tečky“ v krajině.

Scenérie národního parku Masai Mara
Scenérie národního parku Masai Mara

Výskyt zvířat v parku Masai Mara

Národní park Masai Mara - výskyt zvířat
Abundant = hojně, common = běžně, occasional = občasně, (very) rare = (velmi) vzácně, none = vůbec.

Ekosystém Serengeti-Mara je domovem každoroční tzv. Velké migrace pakoně, kdy 2,5 milionu pakoní, zeber a gazel hledá nejlepší pastviny v uzavřeném ročním cyklu. Vydávají se ze Serengeti v Tanzanii do Masai Mara v Keni někdy kolem konce července. Nejvíce z nich dorazí do Masai Mara v září.

Safari nejen v Masai Mara
Stáda pakoňů národního parku Masai Mara

Překročení řeky Mara je jedním z vrcholů této velkolepé události. Kolem října se pomalu vydávají zpět do Tanzanie.

Překonávání řeky Mara během Velké migrace pakoňů
Překonávání řeky Mara během Velké migrace pakoňů

Masai Mara je jedním z nejlepších parků v Africe pro safari zaměřené na pozorování velkých koček (lev, levhart, gepard).

Gepardí rodinka na pláních Masai Mara
Gepardí rodinka na pláních Masai Mara

Z dalších zvířat tzv. Velké pětky je tu také spousta slonů a buvolů. Nosorožec je složitější na pozorování, lze ho spatřit pouze v některých oblastech tzv. Mara trojúhleníku.

Narazit na slony v Masai Mara není těžké.
Narazit na slony v Masai Mara není těžké.

Pozorování menších predátorů, jako je liška, šakal a hyena skvrnitá je také možné během vašeho safari v Masai Mara. A pak také samozřejmě antilopy, gazely a další druhy menších býložravců.

Národní park Masai Mara není to nejlepší místo v Keni pro pozorování ptáků. Ale s více než 500 druhy místních ptáků si i milovníci opeřenců přijdou na své. Park je relativně bohatý na dravce s přítomnými víc jak padesáti druhy a k tomu se zde vyskytuje až šest druhů supů. Stěhovaví ptáci jsou přítomni od listopadu do dubna.

Počasí v parku Masai Mara

Vzhledem k nadmořské výšce je klima pro safari vyjížďky v parku Masai Mara o hodně komfortnější, než by se dalo očekávat v blízkosti rovníku. Den je příjemný s teplotami kolem 25°C, zatímco v noci výrazně ochlazuje.

Změny teploty jsou způsobeny hlavně změnami nadmořské výšky v parku, ve vyšších polohách jsou nižší teploty.

V období sucha od června do září panuje v parku krásné počasí. Obvykle jsou slunečné dny a jen zřídka je velmi horko. Nezapomeňte si ale na ranní safari vyjížďky jízdy zabalit i teplé oblečení. Teplota může v noci klesnou až k 12°C. Deště se přes den můžou vyskytnout, ale obvykle velmi rychle přestanou, většinu času je slunečno.

V období dešťů je více dnů, kdy je zataženo. Normální jsou odpolední přeháňky a deště. V listopadu až únoru kratší, v dubnu a na začátku květnu delší a intenzivnější. Denní a noční teploty se ale příliš neliší od těch v období sucha.

Národní park Masai Mara - teploty
Teploty v národním parku Masai Mara v průběhu roku
Národní park Masai Mara - srážky
Srážky v národním parku Masai Mara v průběhu roku

Nejlepší čas pro návštěvu národního parku Masai Mara

Vhodný čas pro návštěvu národní rezervace
Excellent = výborné podmínky, Good = dobré, Fair = jde to, Poor = nevhodné.

V Masai Mara panují přijatelné podmínky pro safari po celý rok, ale během deštivých měsíců (březen, duben, listopad a prosinec) může být ztížený pohyb na některých silnicích, především v období silnějších dešťů v březnu a dubnu.

Národní park Masai Mara nabízí nejlepší dobu k návštěvě během nejsušších měsíců, od konce června do října. Toto jsou nejlepší měsíce pro safari a pozorování divokých zvířat, protože vegetace ubývá a zvířata se shromažďují kolem řek a zmenšujících se vodních ploch. Dalším velmi vhodným obdobím je leden-únor. V těchto obdobích je ale nutné tak počítat s větším množstvím ostatních turistů a safari vozů v parku.

Výhodou v období dešťů je ale zase čistší vzduch, nižší ceny a menší množství ostatních turistů.

V posledních dvou měsících období sucha (září-říjen) můžete zažít velkolepou každoroční migraci obrovských stád pakoňů a jejich spektakulární překonávání řeky Mara plné krokodýlů směrem ze Serengeti v Tanzanii do Masai Mara v Keni. O pár týdnů později se vracejí zase nazpět do Serengeti a míří dál na jih za čerstvými pastvinami.

Národní park Masai Mara nabízí dobré podmínky pro pozorování ptáků po celý rok, ale nejlepší doba je od listopadu do dubna, kdy dorazí migranti z Evropy a severní Afriky.

Jak se tam dostanu?

Poloha národního parku Masai Mara
Poloha národního parku Masai Mara

Národní park Masai Mara se nachází 270 km severozápadně od Nairobi. Silnice je není dobrá a doba jízdy je asi pět hodin. Někteří lidé proto letí z Nairobi vnitrostátním letem na místní letiště v Masai Mara.

Historie národního parku Masai Mara

Masai Mara byla založena v roce 1961 jako chráněná oblast s rozlohou 520 km2 zahrnující mimo jiné Mara Triangle. V této době byly místní Masajské kmeny s jejich dobytkem donuceny se vystěhovat z nově vytvořené oblasti.

Tato oblast byla později rozšířena na východ, aby pokryla až 1821 km2 a následně přeměněna na rezervaci. V této době měla správu nad rezervací místní okresní rada.

Větší část rezervace dostala status národní rezervace v roce 1974 a menší zbývající plocha byla vrácena místním komunitám. Dalších menší oblasti byly vyjmuty z rezervace Masai Mara a navráceny místním v letech 1976 a 1984.

V květnu 2001 převzala nezisková organizace Mara Conservancy správu nad Mara Triangle, který pokrývá západní část rezervace.

Chráněné oblasti sousedící s rezervací Masai Mara

V okolí národní rezervace Masai Mara jsou obrovské soukromé pozemky, které vlastní převážně masajské kmeny a jsou spravovány skupinou místní lodgí a hotelů. Ty si na těchto územích vytvořily soukromé zvířecí rezervace (chráněné oblasti) tvořící s národní rezervací Masai Mara ucelený ekosystém.

Místní komunity dobrovolně uzavírají dohody o ochraně přírody s provozovateli ubytovacích zařízení a safari. Všechna rozhodnutí jsou přijímána kolektivně na pravidelných setkáních. Nikdo není nucen pronajmout půdu nebo se odstěhovat.

V těchto soukromých chráněných oblastech sousedících s národní rezervací Masai Mara jsou daná omezení týkající se počtu turistů a vozidel na plochu. Takže zde najdete při safari mnohem menší počet dalších turistických vozidel a výhodou je, že můžete také absolvovat noční safari a pěší safari.

Vzhledem k tomu, že v nich žijí lidé a ti tam provozují zemědělství, nejsou tyto chráněné oblasti nedotčená divočina. Zajišťují ale ochranu přírody před těžbou dřeva, těžbou uhlí, výrobou dřevěného uhlí a dalším „rozvojem“. Mají zavedeny značné protipytlácké aktivity. V případě potřeby pomáhají místní lidé úřadům s trestním stíháním pytláků. Různá opatření v nich pomáhají chránit hospodářská zvířata místních pastevců prostřednictvím výběhů odolných predátorům a vytvářejí tak udržitelné prostředí pro jejich pastvu a obživu a současně i pro safari turistiku.

Mezi ty nejvýznamější patří Mara North, Naibosho, Ol Kinyei a Olare Motorogi.

Pobyt a safari v chráněných oblastech má ve srovnání s národní rezervací Masai Mara výhody i nevýhody.

Výhody chráněných oblastí Masai Mara

 • Noční safari až do 23:00.
 • Omezení počtu vozů a ubytovacích zařízení = menší tlačenice v hlavní sezóně
 • Možnost i „off-road“ safari mimo vyznačené cesty (výhodné například i pro fotografování)
 • Možnost pěších safari s rangery

Nevýhody chráněných oblastí Masai Mara

 • Neuvidíte v nich Velkou migraci. Na tu si ale můžete některý den bez problémů zajet do sousední národní rezervace Masai Mara.
 • Místní sdružení se snaží zaměstnat a zainteresovat co nejvíce zaměstnanců z místní oblasti. To může znamenat, že někteří zaměstnanci v ubytovacích zařízeních a restauracích nemluví plynně anglicky. S tímto se ale nemusíte trápit, pomůže vám váš průvodce.
Mapa národní rezervace a přilehlých chráněných oblastí
Mapa národní rezervace Masai Mara a přilehlých chráněných oblastí

Chráněná oblast Mara North

Chráněná oblast Mara North má velikost 74 000 akrů a maximální hustotu 1 stan na 700 akrů nebo 1 host na 350 akrů. Mezi její unikátní vlastnosti patří:

 • Lesnická škola
 • Místo natáčení seriálu BBC Big Cat Diary
 • Lemekské vrchy jsou útočištěm divokých psů
 • Z Loita Hills je vidět část Velké migrace

Chráněná oblast Naibosho

Chráněná oblast Naibosho má velikost 50 000 akrů a maximální hustotu 1 stan na 700 akrů nebo 1 host na 350 akrů. Mezi její unikátní vlastnosti patří:

 • Ve vlastnictví víc jak 500 majitelů pozemků z kmene Masajů
 • Řízená pastva skotu
 • Sídlo prestižní Koiyaki Guiding School (KGS)
 • Sociální a rozvojové projekty zdravotní péče, přístupu k vodě a postavení žen
 • Soukromá letová dráha Naboisho / Ol Seki pro malá letadla
 • 70 až 100 lvů

Chráněná oblast Ol Kinyei

Chráněná oblast Ol Kinye má velikost 18 700 akrů a maximální hustotu 1 stan na 1000 akrů nebo 1 host na 500 akrů. Mezi její unikátní vlastnosti patří:

 • Ve vlastnictví víc jak 170 majitelů pozemků z kmene Masajů
 • Zóna vyloučení hospodářských zvířat
 • 90% zaměstnanců ubytovacích zařízení pochází z místní komunity
 • Patří mezi oblasti s nejvyšší hustotou lvů v zemi
 • Nejméně 330 druhů ptáků

Chráněná oblast Olare Motorogi

Chráněná oblast Olare Motorogi má velikost 32 900 akrů a maximální hustotu 1 stan na 700 akrů nebo 1 host na 350 akrů. Mezi její unikátní vlastnosti patří:

 • Ve vlastnictví víc jak 270 majitelů pozemků z kmene Masajů
 • Tečou jí řeky Olare Orok a Ntiakitiak a kolem nich rozsáhlý sráz
 • Včelařské projekty
 • Integrovaná správa hospodářských zvířat
 • Zajištěno proti nekompatibilnímu využití půdy, jako je pěstování pšenice
 • Možnost spatřit divokého psa a nosorožce
 • Domov mnoha lvů

Externí odkazy na národní park Masai Mara

Můžete se podívat na oficiální stránky národní rezervace Masai Mara v angličtině.

Doporučujeme také neoficiální, ale informativní stránky o národní rezervaci Masai Mara v angličtině na serveru MaasaiMara.com.

V češtině se můžete podívat třeba na článek o národní rezervaci Masai Mara na portálu ochranaprirody.cz nebo na článek na Wikipedii (ten by si ale, upřímně řečeno, zasloužil doplnění).

Nabídka safari v Masai Mara

Plánujete vaši dovolenou a chtěli byste vyrazit na zájezd zahrnující safari v Masai Mara? Umíme to zařídit. Můžete si vybrat nějaký ze standardních itinerářů na stránce Safari v Keni a nebo vám připravíme program pro safari v Masai Mara na míru. Zvolíte si, jaká délka zájezdu bude pro vás ta pravá, na jaké zvířata se chcete zaměřit, jaké ubytování vám bude nejlépe vyhovovat a my podle toho přizpůsobíme váš program.

Během safari v Masai Mara narazíte na mnoho lvů a dalších velkých koček
Během safari v Masai Mara narazíte na mnoho lvů a dalších velkých koček

Další národní parky a rezervace v Keni

<< Návrat k přehledu národních parků a rezervací v Keni.