Aktuální podmínky vstupu do Keni s ohledem na covid-19

Keňská vlajka

Keňa byla původním ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. února 2021 zařazena mezi země s rizikem nákazy novými mutacemi onemocnění COVID-19. V novém aktualizovaném znění opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platném od 22.5.2021 byla Keňa z tohoto seznamu vyjmuta a občanům ČR (a cizincům s bydlištěm na území ČR) se tak znovu umožnil vstup do Keni […]

Aktuální podmínky vstupu do Keni s ohledem na covid-19

Keňská vlajka

Keňa byla Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. února 2021 zařazena mezi země s rizikem nákazy novými mutacemi onemocnění COVID-19. Občanům ČR a cizincům s bydlištěm na území ČR se tímto ochranným opatřením zakazuje vstupu do Keni, a to v době od 26. 2. do 11. 4. 2021. Výjimky najdete v textu Ochranného opatření. Mezi […]