Aktuální podmínky vstupu do Keni s ohledem na covid-19

Keňská vlajka

Keňa byla původním ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. února 2021 zařazena mezi země s rizikem nákazy novými mutacemi onemocnění COVID-19. V novém aktualizovaném znění opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platném od 22.5.2021 byla Keňa z tohoto seznamu vyjmuta a občanům ČR (a cizincům s bydlištěm na území ČR) se tak znovu umožnil vstup do Keni i za turistickými účely.

Pro příjezd do Keni je třeba předložit doklad o negativním testu na covid-19 (ne starší 96 hodin) a před odletem vyplnit elektronický formulář Ministerstva zdravotnictví Keni.

Povinnost podstoupit 14-denní karanténu v karanténním hotelu byla pro cestující z ČR zrušena 2.6.2021.

Více informací o aktuálních podmínkách vstupu do země najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.